Blog

Ruimte voor verbinding

De Tronk, Ruimte voor zingeving0 reacties

Ruimte voor verbinding

Ik bruis van de energie en mijn hart maakt een grote vreugdesprong. Wonderlijk weer hoe een aantal dingen samenvallen. Een mooi moment om wat op mijn blog te schrijven.

Ik heb zojuist gesproken met een lid van het bestuur van De Tronk en met ingang van 2 september ga ik de meditatie op donderdag begeleiden. Daarnaast ga ik onderzoeken of De Tronk en ik bij elkaar passen. Of er een natuurlijke en vrije verbinding ontstaat.

De oorsprong van De Tronk ligt in een project van de katholieke en protestante kerken om een oecumenische kerk op IJburg op te richten. Dit was in 2004. In 2006 stond ik op een ideeënbeurs met mijn idee ‘Zijn op IJburg’. Onderstaand een korte omschrijving van mijn idee:

Zijn op IJburg

De plek om inspiratie op te doen en je te verbinden met anderen

De groep mensen die behoefte heeft aan zingeving en verdieping groeit gestaag. Veel mensen willen ‘iets’ doen aan (spirituele) zelfontwikkeling, maar weten niet wat bij ze past, anders zijn nieuwsgierig maar voelen ook weerstand.

Zijn op IJburg biedt grote en kleine IJburgers op een laagdrempelige> wijze de mogelijkheid zichzelf en elkaar te ontmoeten. Het grotere idee is om uiteindelijk een centrum ‘ Zijn op IJburg’ op te richten dat van en voor de IJburgers is. De doelstelling is het creëren van een zelfvoorzienend centrum dat draait op basis van vrijwillige deelname. Door mensen te stimuleren vrijwillig, dus van binnen uit, verantwoordelijkheid te nemen voor de activiteiten, kan er een dynamisch centrum ontstaan. IJburgers worden uitgenodigd hun ideeen te delen en deze, samen met anderen, te realiseren. Verder kunnen mensen op basis van donatie (materieel en immaterieel) het initiatief steunen. Zo ontstaat een centrum waarbij waardecreatie voorop staat en dat wordt vormgegeven vanuit de inspiratie om er te ZIJN.

Mijn idee heeft destijds niet gewonnen maar er zijn wel mooie ontmoetingen en initiatieven uit ontstaan. Pim Rijnders, pastor, stond ook op de ideeënmarkt met het idee Koffie met de krant in De Tronk. Hij zocht ook nog iemand die de meditatie op donderdagavond wilde begeleiden. Ik heb hem in contact gebracht met een goede vriend van mij Ralph Freelink en zo is de eerste meditatiegroep op IJburg ontstaan. Dat was een bijzondere tijd. Iedereen is na een tijd weer zijn eigen weg gegaan en nu lijkt de energie weer naar De Tronk te stromen. De kerken ronden het project per 1 juli af en stoppen met de huurbetaling. Gelukkig ziet Amvest, projectontwikkelaar, de waarde in van De Tronk en gaat de huur m.i.v. 1 juli betalen. De Tronk zal los van de kerken op eigen benen komen te staan en dat schept ook ruimte. Het voelt als een doorstart van een mooi initiatief. Ik wil daar graag een deel van mijn energie en Hartskracht aan geven. Naast de meditatie avonden, koffie met de krant, zondagsvieringen en andere activiteiten, kunnen we wellicht ook een coachingskamer inrichten voor individuele begeleidingssessies. De Tronk zou ook plek kunnen bieden voor de workshops die ik met Rebekka van Praag aan het ontwikkelen ben. Is dit de plek of ligt er nog een andere plek te wachten? De tijd zal het uitwijzen. Het is in ieder geval een mooi startpunt.

Tronk …
Een lage stomp hout, met
wortels in de grond.
Meer is er niet over van
een omgezaagde boom.
Totdat je later terugkomt.
Dan komen er aan alle kanten
nieuwe scheuten tevoorschijn.
Nieuw begin. In overvloed.

Laat een reactie achter!