Blog

Licht op de familie

Systemisch werken, Verbinding0 reacties

Licht op de familie

In september ben ik gestart met de opleiding Systemisch werken bij Phoenix opleidingen. Systemisch werken geeft zicht op de verstrikkingen en verborgen belemmeringen die er binnen systemen kunnen zijn. Dit geldt zowel voor organisatiesystemen als familiesystemen. Een van de uitgangspunten is dat niemand buitengesloten kan worden. Alles wat er niet mag zijn, bepaald de dynamiek. Het is belangrijk dat je weer de grotere bedding leert kennen waar je je gedragen kunt voelen. Dat je de plek aanneemt die er voor je is en ten diepste weet; dit is mijn plek. Dan komt er rust.

Ik vind het boeiend om op reis/expeditie te gaan in mijn eigen systeem van herkomst. Ik had niet veel weet van mijn systeem van herkomst. Mijn vader had niet veel contact met zijn familie. Mijn zus en ik zijn door onze vader opgevoed waardoor mijn moeders systeem van herkomst ook op de achtergrond was. Maar wat een gemis als je jezelf niet ingebed voelt in het grotere (familie)systeem. Dat ervaar ik nu. Het mooie is dat ik nu gesprekken heb met mijn vader en mijn moeder die we niet eerder hebben gehad. Soms ook best lastig en confronterend maar vooral liefdevol en verbindend. Gisteren mijn nicht gesproken die ik jaren niet gesproken had en het was opvallend hoeveel parallellen onze levens blijken te hebben. Het is helend om licht op mijn familiesysteem te laten schijnen en terug te keren. Daardoor keer ik ook terug bij mezelf.

“Keer terug! Keer terug, wat of wie je ook bent, keer terug
afgodendienaar of aanbidder van het vuur, keer terug!
Want onze poort is niet de poort van wanhoop.
Al brak je een gelofte honderd maal, keer terug!

Jalaluddin Rumi (1207-1273)

Laat een reactie achter!